STUDENT RESEARCHES

Een onderzoek naar de (rechts)positie van pleegouders op Aruba

Biedt de bestaande regelgeving op het gebied van pleegzorg voldoende bescherming voor de belangen van de pleegouders op Aruba?

Student: Ruthlyn A. Webb

Download

Een onderzoek naar de overeenstemming van de Arubaanse civielrechtelijke jeugdbescherming tot het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

In hoeverre is de Arubaanse wetgeving omtrent (uitvoering van) de civielrechtelijke jeugdbescherming geregeld conform het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in hoeverre bieden de Nederlandse wetgeving en recente ontwikkelingen aanknopingspunten tot verbetering van de Arubaanse civielrechtelijke jeugdbescherming?

Student: Adrienne I.N. Fräser

Download

Een onderzoek naar de (rechts)positie van ongehuwde vaders op Aruba

In hoeverre kan het omgangsrecht van de niet met de moeder gehuwde en niet met gezag belaste vader versterkt worden in het belang van het kind?

Student: Stacey Z. Kransen

Download