WELKOM

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) is één van de mensenrechtenverdragen. Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind implementeert direct de definitie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (URVM) op het kind en voegt bij dat het kind een behoefte heeft aan bescherming, speciale zorg, inclusief juridische bescherming, zowel voor als na de geboorte.

Dit betekent vervolgens dat het IVRK enkele mensenrechten en fundamentele vrijheden bevat die specifiek voor het kind geldig zijn.

Bovendien geeft het IVRK, het kind, als kwetsbare groep, meer rechten; zoals ‘beschermng en speciale zorg’.