Kinder
mishandeling?

Voor vragen en/of vermoedens over en/of klachten van kindermishandeling, neem contact op met:

Bureau Sostenemi

Tanki Flip 53A

Email: sostenemi@aruba.gov.aw

Informatie over Derecho di Mucha?

Voor informatie over het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en de implementatie ervan in Aruba, kunt u egebruik maken van het contactformulier hieronder. Voor zorgen over kindermisbruik, gebruik het formulier hiernaast in oranje.