RAPPORTAGE

Rapporten van de Commissie Kinder Rechten van de Verenigde Naties

 

In 1989 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) aangenomen. De Verenigde Naties heeft vervolgens het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève ingesteld dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Het Kinderrechtencomité wordt gevormd door achttien personen uit verschillende landen die allemaal experts zijn op het terrein van kinderrechten.

Aruba moet periodiek schriftelijk over de situatie van kinderen en jongeren op Aruba aan het Kinderrechtencomité rapporteren en uitleggen hoe het gaat met de kinderrechten in Aruba.  Twee personen van het Kinderrechtencomité verdiepen zich in de situatie van Aruba en stellen tijdens een vergadering vragen over het rapport aan de delegatie van Aruba. Aruba krijgt de kans om internationaal uitleg te geven over het beleid dat gevoerd op het terrein van de kinderrechten wordt. Een aantal weken na deze vergadering volgt een rapport door de Kinderrechtencomité waarin Aruba te horen krijgt of zij aan het IVRK voldoet. Er worden ook aanbevelingen (verbeterpunten) gegeven wat Aruba kan doen om de kinderrechten beter te implementeren.

Aruba heeft haar eerste rapport in 2003 aan het Kinderrechtencomité over de situatie van kinderen op dat moment gepresenteerd.  Als onderdeel van het Koninkrijk levert Aruba haar rapport in samen met Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Het tweede rapport werd in 2007 ingeleverd waarin een verslag werd gegeven van alle veranderingen gedurende  de periode  2004 tot 2007. Het derde rapport werd in 2015 ingeleverd.