INSTANTIES

Er zijn verschillende instanties in Aruba met als taak om direct of indirect de kinderrechten te bevorderen. Aruba heeft in 2001 het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) getekend en verbindt zich hierdoor om op een zo volledig mogelijke wijze de rechten van kinderen door middel van de verschillende artikelen die in het Verdrag worden beschreven te waarborgen en beschermen. Om ervoor te zorgen dat de naleving van het IVRK op een efficiënte wijze en op een gecoördineerde manier plaats vindt, heeft de Regering van Aruba een Kinderrechtencommissie op 12 april 2001 in het leven geroepen. Deze commissie was tot 2009 actief. 

In de maand oktober 2014 werd de Kinderrechtencommissie opnieuw geïnstalleerd door middel van een Ministeriële Beschikking met drie specifieke taken:

  1. Advies geven aan de Regering over de implementatie van het Verdrag;
  2. Uitvoeren van de verplichting om internationaal te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genêve;
  3. Stimuleren van bewustwording over kinderrechten in de maatschappij.

Onze Commissie

De Kinderrechtencommissie wordt gevormd door de volgende leden

Departamento di Asunto Social

Departamento di Relacionnan Exterior

Directie Voogdijraad Aruba

Bureau Sostenemi Aruba

Departamento di Enseñansa

Departamento di Salud Publico

Departamento di Labor Aruba

Oficina Central di Estadistica

CEDE Aruba

Andere Organisaties

De organisaties die in hun taakstelling direct werken met het IVRK zijn

Fundacion Pa Nos Muchanan

Tienda di Educacion

Telefon pa Hubentud

Fundacion Respetami

Internationale Organisaties

Internationale organisaties die zich o.a. bezig houden met de rechten van het kind

Nacionnan Uni

Office of the United Nations High Commissioner